ทหารร่วมกับจิตอาสานครพนมเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

ผบ.มทบ.210 ร่วมกับรองผวจ.นครพนม นำคณะจิตอาสาจังหวัดนครพนมและกำลังพล มทบ.210 ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตและลดค่าใช่จ่ายให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 28 พ.ย.พล.ต.ตรีสมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 พร้อมด้วยนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผวจ.นครพนม นำคณะจิตอาสาจังหวัดนครพนม และกำลังพลในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 210 ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว

ช่วยเหลือชาวนา หมู่ที่8 ตำบลกุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม โดย พล.ต.สมชาย เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ทางมณฑลทหารบกที่ 210 ได้ร่วมกับคณะจิตอาสาจังหวัดนครพนม ออกให้การช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดนครพนม ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในรอบปี 2560/61 “เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาด้านแรงงานและลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรเพราะถ้าเกษตรกรต้องจ้างเกี่ยวข้าวนั้น จะตกอยู่ที่คนละ 300 – 350 บาทต่อคนต่อวัน ซึ่งใน 1 ไร่จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ3,500 – 4,000 บาทต่อไร่ ขึ้นอยู่กับสภาพต้นข้าวในนา โดยคณะจิตอาสาจังหวัดนครพนมได้ออกช่วยชาวนาตั้งแต่ปลายเดือนต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้สามารถช่วยเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วกว่า 293 ไร่หรือผลผลิตประมาณ 114,390 กิโลกรัมนั้น หมายถึงเราสามารถช่วยให้ชาวนาลดรายได้และมีรายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้นอีกจำนวนมาก ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานทหารและประชาชนอีกด้วย” ผบ.มทบ. 210 กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews