มันมาอีกแล้ว!ฝุ่นจิ๋วทะลักกทม. ตกบ่ายค่าพุ่งทุกสถานี

มันมาอีกแล้ว!ฝุ่นPM 2.5 ทะลักกทม.ตั้งแต่ช่วงเช้า ตกบ่ายค่าฝุ่นจิ๋วพุ่งกระฉูดทุกสถานี คพ.เตือนประชาชนใส่หน้ากาก กลุ่มเสี่ยงระวังสุขภาพ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม. ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 น. พบว่า ค่ามาตรฐาน PM 2.5 เกินมาตรฐานทุกสถานีตรวจวัด

โดยเขตบางนาวัดได้ 70 ไมโคกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบม.) เขตวังทองหลาง 70 มคก./ลบม. ริมถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน 71 มคก./ลบม. ริมถ.อินทรพิทักษ์ 79 มคก./ลบม. ริมถ.ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง 69 มคก./ ลบม. ริมถ.พญาไท เขตราชเทวี 64 มคก./ลบม.

ต่อมาในช่วงเวลา 12.00 น. คพ.ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5  อีกครั้ง โดยพบว่ามีค่าเพิ่มละอองเพิ่มสูงขึ้นทุกสถานี โดยเขตบางนาวัดได้ 76 มคก./ลบ.ม. เขตวังทองหลาง 75 มคก./ลบ.ม. ริมถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน 77 มคก./ลบม. ริมถ.อินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี 86 มคก./ลบ.ม. ริม ถ.ลาดพร้าว เขตวังหลาง 73 มคก./ลบ.ม. และริมถ.พญาไท เขตราชเทวี 69 มคก./ลบ.ม. และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกสถานี

ทั้งนี้ คพ.ระบุว่า ในการดูแลสุขภาพขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละอองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคเยื่อบุตาอักเสบ และโรคผิวหนัง ที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมทั้งปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ลดการใช้รถยนต์และการเผาขยะ และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ และติดตามข้อมูลข่าวสารและข้อมูลของทางราชการอย่างใกล้ชิด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews