เปิด 7 โรค เฝ้าระวังปี 61 ‘ไข้หวัดใหญ่’ นำ

ปี 2561 กรมควบคุมโรคชี้ 7 โรคต้องเฝ้าระวัง “ไข้หวัดใหญ่”นำโด่งคาดมีผู้ป่วยสูงถึง 2.2 แสนราย
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในปี 2561 มี 7โรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือ ไข้เลือดออก, ไข้หวัดใหญ่, มือเท้าปาก,ตาแดง,อาหารเป็นพิษ,ฉี่หนู และโรคเมลิออยโดซิส โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ คาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงถึง 2.2 แสนราย พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงคือกรุงเทพฯ

ปริมณฑลจังหวัดใหญ่และจังหวัดที่มีการเคลื่อนย้ายประชากรสูง
ส่วนโรคไข้เลือดออกในปี 2560 พบผู้ป่วย 50,033 รายเสียชีวิต 59 ราย มีพื้นที่เสี่ยง 35จังหวัด กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนใช้มาตรการกำจัดยุงลาย1 เก็บบ้าน 2เก็บขยะ และ 3เก็บน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกรวมถึงไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
โรคไข้หวัดใหญ่ข้อมูลปี 2560 พบผู้ป่วย 189,870 รายเสียชีวิต 54 ราย จังหวัดที่มีความเสี่ยง 23 จังหวัดในจังหวัดใหญ่และมาตรการปิด ล้าง เลี่ยงหยุด คือปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจามล้างมือบ่อยบ่อย เลี่ยง ใกล้ชิดผู้ป่วยและเมื่อป่วย ควรหยุดเปลี่ยนหยุดงาน
โรคมือเท้าปากปี 2560 พบผู้ป่วย 68,084 รายเสียชีวิต3ราย คาด 2561 จะมีผู้ป่วย 94,000 ราย—โรคตาแดงปี 2560 พบผู้ป่วย 105,415 ราย ปี 2561คาดว่าจะมีผู้ป่วย 146,000 ราย ใช้มาตรการอย่าขยี้ตา ล้างมือบ่อยๆ และไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น
โรคอาหารเป็นพิษปี 2560 พบผู้ป่วย 101,000 รายเสียชีวิต3ราย ปี 2561 คาดจะมีผู้ป่วย 100,000 รายขอให้ใช้มาตรการสุขร้อนสะอาดและหลังมือ
โรคฉี่หนูปี 2560 พบผู้ป่วย 3257 รายตาย 59 ราย ปี 2561 ค่ะจะมีผู้ป่วย 5000 รายขอเตือนอย่าย่ำโคลน ใส่รองเท้าบู๊ท
โรคเมลิออยโดสิสปี 2560 พบผู้ป่วย 3140 รายตาย 68 รายโรคนี้พบมากในช่วงฤดูฝนติดต่อจากการสัมผัสดินหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ เชื้อเข้าทางบาดแผลหรือสำลักหรือน้ำ ฝุ่นละอองของดินที่มีเชื้อปนเปื้อน
นพ.สุวรรณชัย ยังขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง อุบัติเหตุจราจรในช่วงปีใหม่และสงกรานต์ที่พบผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ขอให้ไม่ขับรถเร็วสวมหมวกนิรภัย หากมีปัญหาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.