ยาน่าใช้

ยาผูกพันกับชีวิตของคนเรา จนถูกจัดเข้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเรา จึงจำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักกับปัจจัยหลักอันนี้ เพราะยาเป็นปัจจัยที่ให้คุณค่ามหาศาลแก่ชีวิต

สำหรับบทความนี้ เราจะขอเน้นถึงหลักการคร่าวๆ เกี่ยวกับการจัดตู้ยาประจำบ้าน ซึ่งจะครอบคลุมช่วยให้ชีวิตรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และแม้กระทั้งความตายได้ในบางครั้ง ในทางตรงข้ามการใช้ยาโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็อาจนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บและความตายได้เท่ากัน

การรู้จักและเข้าใจเรื่องของยานั้น ไม่ใช่เพียงแต่ทราบว่า ควรใช้ยาอะไรรักษาอาการหรือโรคอะไรเท่านั้น แต่เรายังควรทราบถึงข้อปลีกย่อย บางประการเกี่ยวกับยานั้นๆ เช่น ยานั้นๆ มีวิธีใช้อย่างไร เก็บอย่างไร ต้องมีข้อที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาใช้หรือไม่มีอายุการใช้หรือไม่ ยาที่เสียใช้ไม่ได้แล้วมีลักษณะอย่างไร โทษของยาที่สำคัญๆ มีอะไรบ้าง ฯลฯ

ถึงยาที่เราควรมีติดบ้านไว้ สำหรับใช้เมื่อมีอาการเจ็บไข้เล็กๆ น้อยๆ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับยาแต่ละกลุ่มแต่ละอย่าง เราจะเสนอรายละเอียดแก่ท่านในภายหลัง

การเก็บตู้ยา

ยาสามารถช่วยชีวิตคนเราได้ แต่ก็สามารถพรากชีวิตคนเราได้เช่นกัน ยาจึงไม่ใช่ของธรรมดาๆ ที่เราจะไปเก็บปะปนกับของอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหาร ขนม เครื่องดื่ม น้ำหวาน และที่ๆ เหมาะที่สุดสำหรับเก็บยาก็คือ ตู้ยา การมีตู้ยาประจำบ้านจึงเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิต เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าจะมีตู้ยาประจำบ้าน ตอนนี้ลองมาเลือกตำแหน่งเหมาะๆ ที่จะตั้งตู้ยากันดีกว่า

Read More

สธ.เร่งลดโรคพยาธิใบไม้ตับเเละมะเร็งท่อน้ำดี

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมวิชาการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2560 พร้อมมอบรางวัลตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับชาติฯ ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

Read More